Scoala - membru activ al societatii informationale

COMUNICAT cu privire la desfășurarea conferinței de închidere a proiectului

 

București

 Septembrie 2013

 

COMUNICAT

cu privire la desfășurarea conferinței de închidere a proiectului

 „ŞCOALA – MEMBRU ACTIV AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE” – POSDRU/87/1.3/S/62979

În perioada 19-21 septembrie 2013, Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă, în calitate de Beneficiar al proiectului „ŞCOALA – MEMBRU ACTIV AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE” – a organizat conferința de închidere a proiectului.

În cadrul conferinței de închidere au fost prezentate rezultatele estimate vs. rezultatele obținute, cu accent pe utilizarea tehnologiei informației și dezvoltarea abilității de a folosi instrumentele TIC în procesul de predare – învățare - evaluare. De asemenea, au fost prezentate beneficiile programului de formare profesională derulat la nivel naţional la care au participat aproximativ 4.200 de cadre didactice. În acest context, s-a subliniat faptul că prin proiect s-a urmărit schimbarea rolului profesorului pentru a creşte independenţa elevului şi pentru a-l instrui în folosirea multitudinii de informaţii disponibile și mai ales faptul că s-a creat o comunitate virtuală a profesorilor experţi TIC care să își împărtăşească exemplele de bune practici (teme prin Internet, învăţare bazată pe proiecte, învăţământ asistat şi la distanţă, etc). Cu această ocazie au fost expuse și analizate exemple de bune practici/portofolii realizate în implementarea programului de formare de către cadrele didactice cursante.

Pe parcursul conferinței, participanții au aflat oportunități de transfer al bunelor rezultate pe termen lung.

La conferința de închidere a proiectului au participat factori de decizie din învățământ, formatori, cadre didactice beneficiare, membrii echipei de implementare a proiectului.

Proiectul „ŞCOALA – MEMBRU ACTIV AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE” – POSDRU//87/1.3/S/62979 a fost implementat pe o perioadă de 36 de luni și a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de 19.848.113,60 lei. Proiectul s-a implementat de către Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SIVECO România și SC Millenium Design Group SRL. Proiectul s-a derulat în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 – „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Pentru mai multe informații privind proiectul “Şcoala – membru activ al societăţii informaţionale” puteţi contacta echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

Ministerul Educaţiei Naţionale

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Manager proiect – Tatiana Stuparu

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

email: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.