Scoala - membru activ al societatii informationale

COMUNICAT cu privire la finalizarea proiectului

 

București

11.09.2013

COMUNICAT cu privire la finalizarea proiectului

„ŞCOALA – MEMBRU ACTIV AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE” – POSDRU//87/1.3/S/62979

 

Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externe, în calitate de Beneficiar, și în parteneriat cu SIVECO ROMANIA SA și SC Millenium Design Group SRL au implementat în perioada august 2010-septembrie 2013 proiectul „ŞCOALA – MEMBRU ACTIV AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE” – POSDRU/87/1.3/S/62979. Proiectul a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de 19.848.113,60 lei. Proiectul s-a implementat în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 – „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Proiectul a oferit grupului-ţintă - cele 4.200 de cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal, din mediile urban şi rural - posibilitatea să-şi îmbunătăţească propria activitate didactică, prestaţia acestora contribuind implicit la modernizarea sistemului educaţional.

Materializarea proiectului s-a realizat în beneficiul direct al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care au beneficiat de acces la un program de formare gratuit, modern şi interactiv; au asimilat şi operat cu noi cunoştinţe ştiinţifice şi pedagogice; s-au adaptat la contextul profesional actual prin modalităţi inovativ-creatoare; au asimilat permanent noi competenţe prevăzute de standardele profesionale; beneficiază de şanse sporite de a-şi păstra locul de muncă, oferindu-li-se,  în plus, şi posibilitatea să-şi orienteze preocupările spre noi domenii de actualitate cerute de piaţa muncii.

Pentru cadrele didactice din sistemul de învățământ preuniversitar am conceput un program de formare continuă modern şi adaptat la cerinţele mediului educaţional preuniversitar. Acest lucru s-a realizat prin elaborarea curriculum-ului şi a conţinutului ştiinţific, respectiv 2 module de curs, fiecare dintre acestea abordând o temă specifică. De asemenea, am acreditat programul de formare pentru a oferi credite transferabile participanţilor. În vederea furnizării acestui program am selectat și format un corp de formatori. De asemenea,   am dezvoltat o suită de aplicaţii software, care să faciliteze atât comunicarea în cadrul proiectului cât şi gestionarea programului de formare. Suita de aplicaţii software a inclus mai multe module funcţionale şi anume: centrul de învăţare, care a pus la dispoziţia utilizatorilor un mediu virtual pentru desfăşurarea cursurilor; centrul de cunoaştere, care a permis accesul la materiale didactice şi informative din domeniile de interes; centrul de colaborare, care a facilitat schimbul de informaţii şi colaborarea.

În cadrul proiectului           am implementat programul de formare la nivel naţional şi am format cel puţin 4.200 de cadre didactice. De asemenea, putem spune că am schimbat rolul profesorului, pentru a creşte independenţa elevului şi pentru a-l instrui în folosirea multitudinii de informaţii disponibile, ajutându-l să deosebească sursele informaţionale adecvate de cele neadecvate; am reușit să utilizăm pe scară largă instrumentele TIC în şcoli şi să evităm utilizarea lor doar la orele de informatică; să creăm o comunitate virtuală a profesorilor experţi TIC care să își împărtăşească exemplele de bune practici (teme prin Internet, învăţare bazată pe proiecte, învăţământ asistat şi la distanţă, etc). 

Pentru mai multe informații privind proiectul “Şcoala – membru activ al societăţi informaţionale” puteţi contacta echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

Ministerul Educaţiei Naţionale

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Manager proiect – Tatiana Stuparu

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

email: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.