Scoala - membru activ al societatii informationale

Comunicat de presa

 

Bucureşti, iunie 2012

COMUNICAT

Şcoala - Membru Activ al Societăţii Informaţionale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE), a demarat în parteneriat cu SC SIVECO Romania SA şi SC Millenium Design Group SRL, în data de 2 august 2010, proiectul cu titlul „Şcoala – Membru Activ al Societăţii Informaţionale”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Proiectul se adresează cadrelor didactice din învăţământul gimnazial şi liceal, din mediile urban şi rural și urmăreşte promovarea utilizării tehnologiei informației și comunicării (TIC) ca resursă de predare, pe de o parte, şi ca instrument avansat de comunicare, pe de altă parte.

Programul de formare dezvoltat în cadrul proiectului și intitulat „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”, este acreditat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr 3284/17.02.2012 și, în urma promovării cursului și evaluărilor, acordă 25 de credite transferabile cadrelor didactice care îl urmează.

Cursul „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” are o structură modulară, fiind organizat în două module principale şi un set de submodule subordonate, şi anume: Modul 1. „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare” care cuprinde submodulele: Noţiuni avansate de utilizare a calculatoarelor şi Internetului, Funcţii avansate de birotică, Utilizarea avansată a Internetului în procesul de predare și Modul 2. „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional” cu submodulele: Realizarea, adaptarea şi publicarea de resurse educaţionale multimedia interactive avansate, Utilizarea aplicaţiilor tip eLearning pentru optimizarea strategiilor şi activităţilor didactice.

Până în prezent au fost formate 1.596 persoane, dintre care 510 cadre didactice din învăţământul secundar inferior și 1.086 cadre didactice din învăţământul secundar superior. Dintre aceștia 79% sunt de sex feminin și 21% de sex masculin. Procentul cadrelor didactice din mediul urban este de 88%, în timp ce din mediul rural procentul este de doar 12%.

Dintre totalul unităților de învățământ care au profesori participanți la programul de formare, un număr seminificativ de cursanți s-a înregistrat din rândul personalului Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi, Colegiului Economic Călărași, Colegiului Național "Alexandru Lahovari" Râmnicu Vâlcea, Colegiului National de Informatică Piatra Neamț, Grupului Școlar Agricol "Cezar Nicolau" Brănești, Liceului Teoretic cu Clasele I-XII "Traian Lalescu" Brănești, Colegiului Naţional "Mihai Eminescu", Colegiului Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău.

Județul cu cei mai mulți cursanți este Vrancea cu 75 cursanți, urmat de București cu 70, Bistrița-Năsăud 68, Vâlcea 59, Brăila 51 ș.a.m.d.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Şcoala - Membru Activ al Societăţii Informaţionale”, puteţi contacta echipa MECTS-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.