Scoala - membru activ al societatii informationale

Stadiul implementării proiectului

 

Stadiul implementării proiectului

Proiectul a demarat la 2 august 2010. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS-UMPFE) împreună cu partenerii, SIVECO Romania SA și Millenium Design Group SRL, a înregistrat următorul progres în îndeplinirea sarcinilor conform graficului de desfășurare al activităților de implementare a proiectului:

Dezvoltarea programului de formare continuă vizând dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC avansate. Programul este acreditat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr 3284/17.02.2012 și, în urma promovării cursului și evaluărilor, acordă 25 de credite transferabile cadrelor didactice care îl urmează.

Programul de formare destinat cadrelor didactice din învățământul secundar inferior și superior cuprinde 2 module de curs care au fost elaborate, tipărite și distribuite:

Modul 1. „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare”

Modul 2. „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional”

 

A fost selectată și instruită o echipă de formatori alcătuită din 84 membrii care să activeze la nivelul întregii țări. Selecția acestora s-a realizat pe baza experienței și a pregătirii relevante:

·        să deţină certificat de formator sau certificat de metodist sau să fi urmat în trecut studii de pedagogie;

·        să aibă experienţă de minimum 3 ani;

·        să aibă cunoştinţe avansate de operare PC; 

·        să fie interesat de domeniul TIC;

·        să aibă spirit de iniţiativă.

 

Lansarea portalului de proiect

 

Atât portalul de proiect cât și lecțiile interactive dezvoltate în cadrul proiectului pot fi accesate la adresa web: www.ticavansat.pmu.ro.

 

Pentru facilitarea utilizării aplicației de eLearning aflată pe portal a fost realizat un ghid. Scopul ghidului este de a prezenta principalele acţiuni întreprinse de aceştia pentru a gestiona procesul de învăţare.

Ghidul este organizat astfel încât să permită unui utilizator să parcurgă în ordine toate activităţile referitoare la gestiunea resurselor educaţionale, a cursurilor, modificarea opţiunilor personale referitoare la vizualizarea platformei şi utilizarea mijloacelor de comunicare.

Se prezintă următoarele fluxuri de lucru:

• Adăugarea de resurse în [Director personal]

• Adăugarea de resurse SCORM în [Materiale educaţionale personale]

• Crearea de teste şi colecţii de întrebări

• Integrarea resurselor într-un suport de curs

• Rapoarte

• Gestionare cursuri

• Utilizarea mijloacelor de comunicare

Pentru a realiza operaţiile descrise în acest ghid, utilizatorul trebuie să fie autentificat în sistem.

 

Organizarea sesiunilor de formare locale

Până în prezent au fost formate 1.596 persoane, dintre care 510 cadre didactice din învăţământul secundar inferior și 1.086 cadre didactice din învăţământul secundar superior. Dintre aceștia 79% sunt de sex feminin și 21% de sex masculin. Procentul cadrelor didactice din mediul urban este de 88%, în timp ce din mediul rural procentul este de doar 12%.

Dintre totalul unităților de învățământ care au profesori participanți la programul de formare, un număr seminificativ de cursanți s-a înregistrat din rândul personalului Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi, Colegiului Economic Călărași, Colegiului Național "Alexandru Lahovari" Râmnicu Vâlcea, Colegiului National de Informatică Piatra Neamț, Grupului Școlar Agricol "Cezar Nicolau" Brănești, Liceului Teoretic cu Clasele I-XII "Traian Lalescu" Brănești, Colegiului Naţional "Mihai Eminescu", Colegiului Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău.

Județul cu cei mai mulți cursanți este Vrancea cu 75 cursanți, urmat de București cu 70, Bistrița-Năsăud 68, Vâlcea 59, Brăila 51 ș.a.m.d.

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Şcoala - Membru Activ al Societăţii Informaţionale”, puteţi contacta echipa MECTS-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.