Scoala - membru activ al societatii informationale

Top pagini

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

 30 Iunie 2013

Bucureşti

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

ȘCOALA – MEMBRU ACTIV AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

 

Proiectul “Şcoala – membru activ al societăţii informaţionale” este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SIVECO România SA și SC Millenium Design Grup SRL.

Comunicat Conferinta de Lansare

Comunicat Conferinta de Lansare

29.03.2013 Stadiul implementarii proiectului

 29 Martie 2013

Bucureşti

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

ȘCOALA – MEMBRU ACTIV AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

 

Proiectul “Şcoala – membru activ al societăţii informaţionale” este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SIVECO România SA și SC Millenium Design Grup SRL.

Comunicat de presa

 

Bucureşti, iunie 2012

COMUNICAT

Şcoala - Membru Activ al Societăţii Informaţionale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Comunicat de presa TIC (Romania Libera)

Comunicat de presa TIC (Romania Libera)

Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru și echipamente în cadrul proiectului “Şcoala - membru activ al societăţii informaţionale” ID 62979

Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru și echipamente în cadrul proiectului “Şcoala - membru activ al societăţii informaţionale” ID 62979

Comunicat de presa TIC (Adevarul - Supliment Educational)

Comunicat de presa TIC (Adevarul - Supliment Educational)

Stadiul implementării proiectului

 

Stadiul implementării proiectului

Proiectul a demarat la 2 august 2010. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS-UMPFE) împreună cu partenerii, SIVECO Romania SA și Millenium Design Group SRL, a înregistrat următorul progres în îndeplinirea sarcinilor conform graficului de desfășurare al activităților de implementare a proiectului:

COMUNICAT cu privire la finalizarea proiectului

 

București

11.09.2013

COMUNICAT cu privire la finalizarea proiectului

„ŞCOALA – MEMBRU ACTIV AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE” – POSDRU//87/1.3/S/62979

 

Pagini

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.